Kildemateriale

Følgende kilder er blevet og bliver stadig brugt til efterforskning af den Danske Strandings-og forlishistorie.

 • Dansk Søulykkesstatistik  (SUS)         http://www.sbib.dk/soeulykke.htm
 • Efterretninger for søfarende  (EFS)
 • Rigsarkivet  (RA)
 • Farvandsvæsenet  (FRV)
 • Skov & Naturstyrelsen  (SNS)
 • Vragguiden
 • Handels-og Søfartsmuseet  (H&S)
 • Lloyd’s Register
 • Maritieme Kroniek, Holland
 • Tidskrift I Sjöwäsendet, Sverige  (Tis)
 • Tidsskrift for Søvæsen  (TFS)
 • American Lloyd’s
 • The Mercantile Navy List, England
 • Registre Maritime, Frankrig
 • Die Handels Marine, Tyskland