Hvem er VragScan

Ja hvem er VragScan egentlig?

Flemming Sørensen, Aalborg. Forhenværende skolelærer og nu lykkelig efterlønner.  Har et helt livs erfaring med dykning og hvad dertil hører.  Arkivalie fotograf som spids kompetance.  Et omvandrende leksikon i Dansk historie og autodidakt i næsten alt.  Meget aktiv i lokalhistoriske emner.  Vild med stenalder og undersøisk skovbund.

Jens Thidemann, Museumsinspektør, Nordjyllands Kystmuseum, til dagligt tilknyttet Sæby Museum i Sæby.  Jens er også redningsmand ved Kystredningstjenesten  Sæby Stationen.  Det er vi jo ikke skuffede over, selvom det jo er flere vrag vi ønsker og ikke færre.

Læsø Museum.

Strandingsmuseet St. George, er ligeledes tilknyttet VragScan, da en stor del af de Danske forlis og strandinger jo er sket i Strandingsmuseet’s marinearkæologiske ansvars område.

Sea War Museum Jutland.

Jens Frio Schou Hansen, Gilleleje.  Stormester i tydning og transskribering af gamle håndskrevne dokumenter.  Jens bruger det meste af sin tid på Rigsarkivet, hvor han sørger for at arkiv kasserne ikke står urørt og samler støv.

 Gert Juhl, Sæby.  Fik i den tidlige ungdom en handels og kontoruddannelse med tilhørende handelseksamen.  Har kørt som eksportchauffør i en del år og sidst 9 år ved Post DK, men måtte for 3 år siden stoppe på grund af diverse skavanker med skellettet. Er nu glad folkepensionist.  Er gruppens EDB nørd der holder styr på alle indsamlede data og registrering af disse.   Aktiv arkiv dykker, da dette job kan udføres uden at blive våd.