Velkommen

vragscan-logoVragScan blev startet for ca. 13 år siden og var tænkt som en lokal Nordjysk database over strandinger og forlis langs Øst og Vest kysten i Vendsyssel.

På et tidspunkt for ca. 9-10 år siden dukkede der en meget venlig mand op hos mig her i Dybvad. Hans navn var og er, John Andersen, Skawdyk.

John havde medbragt hele sit storslåede vrag arkiv. Dette arkiv som John havde lagt så mange år af sit liv på at opbygge, overlod han til VragScan.

Det var en uvurderlig gave at få overdraget dette arkiv.  Der var jo rammerne til at bygge videre på.

Mange tusinde tak for din store gavmildhed John.

VragScan udviklede sig så langsomt hen ad vejen til at blive betydelig mere omfattende end oprindeligt planlagt. Denne uplanlagte udvidelse skyldtes tildels den store mængde ubehandlet kildemateriale vi hen ad vejen stødte på i vores søgen efter arkivalier. Kildemateriale der aldrig før er blevet gennemgået systematisk, og derfor heller ikke er blevet registreret på en overskuelig og sammenhængende måde.

De til i dag kendte lister og registre er grundlæggende lavet ud fra de samme kilder, lister og oplysninger. Derfor er der mange skibsnavne, stednavne, oplysninger, årstal og positioner i de kendte lister og registre, der fra start var fejl stavet, fejl tastet eller fejl  fortolkede, forblevet som fejl og overført til andre og nyere lister og registre.

VragScan håber med tiden at kunne blive en af de bedste formidlere af  information og oplysninger omkring dokumenterede forlis, vrag, og strandinger i Dansk farvand.

VragScan er ikke tiltænkt at skulle blive til et nyt dykker katalog, men derimod et værktøj til at få samlet alle de løse ender der er på den Danske havbund og blandt de Danske fritidsdykkeres fund.

Vi håber med tiden at kunne koble vragfund sammen med data fra forlis registreringer og vragbeskrivelser og dermed fastslå vragets/skibets identitet.

Det er indtil nu lykkedes i flere tilfælde, at sætte navn på nogle gamle vrag ved de Nordjyske kyster, ved at sammenligne fund og data fra gamle dokumenter.

VragScan vil løbende blive opdateret med nye tilkomne data.

VragScan databasen indeholder pr.  03-06-2018  i alt  12.780 registreringer.

Vi ved der stadig er en del fejl og dubletter som vil blive retter eller slettet så hurtigt som muligt.

Men ting tager tid – og det gør VragScan også.